dilluns, 14 de desembre de 2015

OER (Recursos Educatius Oberts)

Els OER (Open Educational Resources, en anglès, Recursos Educatius Oberts, en català) són recursos educatius que complementen i faciliten l'aprenentatge, la recerca i l'ensenyament. Es troben en la xarxa i són de domini públic i a més són lliures. 

CARACTERÍSTIQUES DELS OER
- es poden reutilitzar  
- s'hi pot reescriure
- són redissenyables 
- es poden redistribuïr per tal d'adaptar-se a l'alumne.
- qualsevol creació de recurs hauria de respondre els 5 conceptes bàsics: What, Where. Who, When, How. 

A l'hora de dissenyar un recurs metodològic o didàctic, s'ha de tenir una guia d'aprenentatge. Aquesta marca els següents perfils:

"DOER"  model en el qual s'aprén mitjançant la part pràctica (acció-reacció)

"FEELER" model en el qual s'aprén mitjançant sentiments,emocions i motivacions intrínseques

"THINKER" model el qual s'encarrega dels aspectes lògics i de raonament

"OBSERVER" model el qual s'encarrega d'extreure informació a partir dels aspectes de la part teòrica.

DISSENY  DEL MATERIAL

1- Tema o tòpic general
2- Objectius (generals i específics)
3- Preguntes per tal d'assolir els objectius proposats
4- Activitats que haurà de realitzar el participant
5- Recursos lliures que es faran servir 
6- Existència del "feedback" envers la pregunta i la resposta per tal de crear una motivació immediata
7- Avaluació i revisió del material creat
  

EINES PER CREAR
El més utilitzat en els centres educatius és el JClic, però n'hi ha d'altres, com per exemple: educaplay i quiz faber.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada