dilluns, 14 de desembre de 2015

OER (Recursos Educatius Oberts)

Els OER (Open Educational Resources, en anglès, Recursos Educatius Oberts, en català) són recursos educatius que complementen i faciliten l'aprenentatge, la recerca i l'ensenyament. Es troben en la xarxa i són de domini públic i a més són lliures. 

CARACTERÍSTIQUES DELS OER
- es poden reutilitzar  
- s'hi pot reescriure
- són redissenyables 
- es poden redistribuïr per tal d'adaptar-se a l'alumne.
- qualsevol creació de recurs hauria de respondre els 5 conceptes bàsics: What, Where. Who, When, How. 

A l'hora de dissenyar un recurs metodològic o didàctic, s'ha de tenir una guia d'aprenentatge. Aquesta marca els següents perfils:

"DOER"  model en el qual s'aprén mitjançant la part pràctica (acció-reacció)

"FEELER" model en el qual s'aprén mitjançant sentiments,emocions i motivacions intrínseques

"THINKER" model el qual s'encarrega dels aspectes lògics i de raonament

"OBSERVER" model el qual s'encarrega d'extreure informació a partir dels aspectes de la part teòrica.

DISSENY  DEL MATERIAL

1- Tema o tòpic general
2- Objectius (generals i específics)
3- Preguntes per tal d'assolir els objectius proposats
4- Activitats que haurà de realitzar el participant
5- Recursos lliures que es faran servir 
6- Existència del "feedback" envers la pregunta i la resposta per tal de crear una motivació immediata
7- Avaluació i revisió del material creat
  

EINES PER CREAR
El més utilitzat en els centres educatius és el JClic, però n'hi ha d'altres, com per exemple: educaplay i quiz faber.

dimarts, 24 de novembre de 2015

Flipped classroom

Flipped classroom, o classe invertida, és un mètode d'aprenentatge en el qual "s'inverteix" la classe tradicional, és a dir, que la part teòrica es porta a terme a casa i la part pràctica a l'aula.
El paper del mestre ja no és de comunicador, sinó que fa de suport a l'alumnat mentre aquest fa la tasca a classe.
En quant a l'aprenentatge, els alumnes porten la teoria preparada de casa i a classe amb el mestre resolen els dubtes plantejats a casa.
Aquest mètode d'aprenentatge té molts avantatges. Els deures ja no es fan a casa, l'ensenyament està centrat en l'alumnat, els alumnes participen a l'aula activament, les classes són més relaxades i divertides, etc.
Es deix enrere l'ensenyament mestrecentrista, i es dóna més importància a l'alumnat.
Els docents són més pròxims als seus alumnes perquè els grups són més reduïts, i això facilita la tasca del mestre, ja que pot parlar amb tots/es.

El Flipped Classroom es treballa una metodologia a nivell constructivista.


Us proposem una sèrie de característiques entre l'escola tradicional i el Flipped ClassroomESCOLA TRADICIONAL- Els deures es fan a casa

- Grups grans d'alumnes
- L'ensenyament  està centrat en el mestre
- Els pares no poden veure el que els seus fills aprenen a l'escola
- Els alumnes participen passivament a l'aula
- Classes més monòtones
- L'alumnat, a no ser que pregunti, no podrà resoldre els seus dubtes.


FLIPPED CLASSROOM


- Els deures es fan a l'escola

- Els grups són més reduïts
- L'ensenyament està centrat en els alumnes
- Tenen l'oportunitat de veure els experiments
- Els pares poden veure el que els seus fills fan a l'escola a través de videos
- Els alumnes participen activament a l'aula
- Classes més relaxades i divertides
- Pots resoldre dubtes amb el mestre
- L'alumne, com té els videos penjats a internet els pot consultar tants cops com vulgui
- Aprèn a partir de les seves necessitats
- El docent és més pròxim als seus alumnes

dilluns, 23 de novembre de 2015

Seguretat a Internet


Actualment, l'internauta ha de conèixer els perills als quals s'exposa a l'hora de navegar per la xarxa. Ha de conèixer, sempre de forma segura, els seus usos, les dades, etc. A més a més, l'usuari ha de saber quines són les vies per a denunciar abusos i demanar ajut.

El col·lectiu més vulnerable i que està més exposat als perills d'Internet són els adolescents. Aquest col·lectiu és especialment atret per la xarxa per diversos motius: busquen resposta ràpida als dubtes que es plantegen, mantenen contacte amb coneguts i desconeguts, i es diverteixen.

Un dels perills als que s'exposen els usuaris de la xarxa és el ciberassetjament, entès com a les agressions rebudes d'altres a través dels suports mòbils o virtuals. Aquest tipus d'assetjament afecta a la víctima psicològicament, ja que es porta a terme indirectament. Com a conseqüència, la víctima sent inseguretat dins la xarxa i perd confiança als espais virtuals on ha d'entrar, a més, el ciberassetjament no només afecta a la víctima dins de la xarxa, sinó que a la vida real també.

El ciberassetjament no només consisteix en divulgar imatges o vídeos de contingut X, sinó que també inclou amenaces. Es falsifiquen perfils i es prenen contrasenyes, es publiquen escrits i fotografies despectives i ofensives, tot això amb la intenció de ferir a l'altra persona.

A la xarxa hi trobem informació perjudicial les 24 hores del dia, aquesta informació té un gran potencial de difusió. el gran avenç en la xarxa permet al ciberassetjador controlar a la víctima sense exposar-se a ella ja que té l'opció de l'anonimat i això fa que no descobreixin la seva identitat. Tot i així, moltes vegades l'assetjador no té la intenció d'humiliar a l'altra persona.

És fàcil detectar quan un menor té algun problema, ja que, es mostren distants amb la família i amb els seus companys. Si es mostren d'aquesta manera és perquè tenen alguna cosa que amagar, tot i que no sempre s'hagi de tractar d'un problema d'una doble personalitat.
Normalment els menors antisocials, quan parlen per Internet amb desconeguts mostren una part totalment oculta d'ells, és a dir, es mostren tal i com no volen que els altres els vegin. S'amaguen darrera la pantalla de l'ordinador i fingeixen se una altra persona. Es senten més segurs d'aquesta manera que en la vida real.

En casos de ciberassetjament l'escola ha d'actuar, i ha de deixar clar que no es permetrà aquest tipus de violència dins el centre. Un cop s'ha esbrinat quines persones són les implicades, i els assetjadors han admès les seves responsabilitats i demanat disculpes a l'agredit, el centre ha d'aplicar les sancions corresponents en base del decret d'autonomia dels centres educatius.

divendres, 6 de novembre de 2015

Exemple de Digital Storytelling: la propagació dels germens

Volem compartir aquest Storytelling amb els nostres companys perquè creiem que compleix els elements necessaris que necessita una història. Aquesta historia es un exemple per a nens de primària, on se'ls ensenya que és un germen, que provoquen, com es poden evitar mantenint una bona higiene... És un Storytelling adequat, ja que explica la higiene amb claredat.

Idees sobre com explotar els dispositius mòbils a l'aula

Els dispositius tecnològics (mòbils, tauletes, càmeres, ordinadors) cada vegada són més utilitzats per la societat. Amb ells tenim la possibilitat de conectar-nos, d'interactuar, de compartir informació amb altres usuaris.També ens serveixen per crear històries, com per exemple un Storytelling, al que li poden afegir sons i imatges. 
S'han d'introduir les noves tecnologies a les aules. Als Estats Units hi ha una iniciativa que es diu: Bring your own device (porta el teu propi dispositiu) amb la que han obtingut resultats molt satisfactoris. 

Les característiques d'aquest dispositius són: vivim en un món hiperconectat i la conectivitats és una de les característiques més importants dels dispositius, el petit tamany les fan més fàcils de transportar i manejar i es treballa globalment amb els alumnes dins les aules.

Les Apps són petits programes molt senzills que aporten funcions específiques als dispositius mòbils (càmera de fotos, agenda, etc). Segons la seva codificació existeixen 3 tipus d'aplicacions:

Natives: són aquelles que estan programades amb un llenguatge específic per cada sistema operatiu.
Ibrides: s'instal·len als nostres dispositius, però la major part del seu còdig és web.
Web: són aquelles que es carreguen des d'un navegador, no necessiten instal·lació i estan codificades en HTML.

Tothom disposa d'un mòbil o d'algun altres dispositiu per comunicar-se o compartir informació, i es pretén eliminar-los a les aules, però: si no es poden eliminar dins les aules, utilitza'ls o dona'ls una utilitat!
REFLEXIÓ: EL POTENCIAL EDUCATIU DELS DISPOSITIUS MÒBILS A L'EDUCACIÓ

La societat i la tecnologia, en l'actualitat, van unides.
Avui dia, hem d'utilitzar les noves tecnologies que tenim a l'abast. Bàsicament perquè les persones no podem processar tota la informació tan bé com ho fan els dispositius tecnològics i per tant, els hem d'aprofitar al màxim possible.
Un dels camps on es veuen més canvis contínuament és en l'educació. Últimament a les escoles s'incorporen canvis en les infraestructures que s'utilitzen, ja que actualment sorgeixen nous dispositius utilitzats per crear coneixement, aprenentatge continu i formació permanent.

Els dispositius mòbils faciliten l'aprenentatge perquè eliminen les fronteres entre l'educació formal i la no formal a l'escola.